Detaljplanen på samråd

Detaljplanen på samråd

Byggnadsnämnden har godkänt att detaljplanen för Pyttemotorleden skickas ut på samråd. Syftet med samråd är att alla berörda ska få lämna sina synpunkter på planen, så gör det!

Kommunen kommer att hålla öppet hus för att informera om planen. Preliminärt blir det 16-17 november på Stadsbiblioteket. Gå dit alla som kan! Ställ frågor och säg vad ni tycker!

Läs mer i NST:s artikel: http://hd.se/angelholm/2013/10/23/pytteplan-ut-pa-samrad/

Kommentarer är stängda.