Vad händer nu?

Vad händer nu?

Det har inte hörts mycket om Pyttebroområdet på sistone och inte mycket har stått i NST. Kommunen jobbar dock på i det tysta med bland annat den detaljplan som krävs för att kunna bygga Pyttemotorleden. Man räknar med att detaljplanen ska kunna gå ut på samråd i november. Samråd innebär att kommunen visar upp hur man vill utforma området och detaljplanen för att myndigheter, organisationer och grannar ska kunna lämna sina synpunkter.

Kanske kommer detaljplanen att hinna antas under 2014 , men det är inte säkert. Man kommer absolut inte att hinna bygga bilvägen under 2014 . Valet i september 2014 blir alltså viktigt för oss. Då har vi möjlighet att rösta fram en annan majoritet än den vi har nu. En majoritet som lägger ner planerna på att förlänga Klippanvägen genom Pyttebroområdet.

Kommentarer är stängda.