Sveaskog vill exploatera Kronoskogen

Sveaskog vill exploatera Kronoskogen

Sveaskog, som äger Kronoskogen (inklusive Nybroskogen), har lämnat in ett förslag till kommunen på hur man skulle kunna bygga bostäder med mera där. I en skiss gjord av Tengbom arkitekter visas bostadsområden längs Råbockavägen, Banskolevägen och Flygarestigen. Det rör sig om cirka tusen bostäder med varierande höjd och form. Dessutom förskola, skola med mera vid Banskolevägen och kanske handel vid Råbockavägen. Det skulle säkert kunna bli trevligt att bo där. Hade vi haft flera stycken Kronoskogar skulle man mycket väl kunnat bygga något i stil med Sveaskogs förslag i en av dem. Haken är att vi bara har en enda Kronoskog och om vi genomför Sveaskogs förslag krymper den betänkligt. 

Det är inte många städer som har ett så stort och fint naturområde som Kronoskogen, som ligger så nära både centrum och järnvägsstation. Storleken är viktig i det här sammanhanget, eftersom den innebär att man får en lång, sammanhängande naturupplevelse när man promenerar där. Många människor kan vistas i Kronoskogen samtidigt, utan att dominera över naturupplevelsen. Storleken gör dessutom att växter och djur kan leva och sprida sig där på ett helt annat sätt än i mindre områden. Att bygga bort delar av Kronoskogen, samtidigt som befolkningen kring den ökar blir naturligtvis inte bra. Även om bostäderna skulle bli aldrig så fina är de inte värda det priset.

Lyckligtvis verkar våra politiker förstå detta. Häromveckan försäkrade ju kommunstyrelsens ordförande, Rune Johansson, att det inte finns några planer på att bygga i Kronoskogen. Vi utgår därför från att kommunen säger tack, men nej tack till Sveaskogs erbjudande.

Läs mer om Sveaskogs förslag på http://hd.se/angelholm/2013/02/12/stora … -delar-av/

Kommentarer är stängda.