Lyckad manifestation

Lyckad manifestation

Över 200 Ängelholmare i alla åldrar deltog i fackeltåget som föreningen arrangerade under gårdagen. Återigen kan man enkelt konstatera att frågan berör.

Vårt budskap till politikerna är:

“Den 27 november har det gått ett år sedan vi folkomröstade om ifall det ska gå en bilväg genom Pyttebro¬området. Trots att en klar majoritet sa nej till bilvägen har den politiska majoriteten bestämt att bilvägen ska byggas.

Man menar att valdeltagandet var lågt och att det därför inte finns någon anledning att bry sig om det. Vi tycker att detta är en klen ursäkt. Valdeltagandet är alltid lägre i lokala folkomröstningar, särskilt om de inte ligger samtidigt som val till riksdag, region och kommun. Alla experter som har uttalat sig i frågan har sagt att resultatet är tydligt och borde respekteras.

Alla valkretsar utom två röstade nej till bilvägen. Det är alltså inte så att de som bor längre från Pyttebro-området vill ha bilvägen, utan genomgående är det väldigt få som vill ha den.

Ni politiker som till varje pris vill bygga Pytte-motorleden irrar runt i demokratins utkanter. Före folkomröstningen var det många som sa att det inte var lönt att rösta, eftersom politikerna ändå skulle strunta i resultatet. Ni har gett dem rätt. Vår tilltro till demokratin i Ängelholm svajar. Ni har förlorat vårt förtroende. Är det så ni vill att samhället ska fungera?”
. . . . .

Till minne av vår tilltro till demokratin
Till minne av vår tilltro till demokratin

Manifestationen avslutades vid stadshuset i Ängelholm där vi på huvudentrén placerade en krans med orden: “Till minne av vår tilltro till demokratin”.

Man kan även läsa/se reportaget på HD.se om man klickar här.

Kommentarer är stängda.