Visar nu

januari 2014

Bilismen i städer har blivit omodern

I Dagens nyheter skriver idag fyra forskare om hur bilismen blir allt mindre viktig och allt mer ett problem i städerna: Vi anser att de sociala, ekonomiska, och miljömässiga värden som urbaniseringen skapar motverkas av den massbilism som konstruerades förra århundradet. Bilismen har framför allt i större städer helt enkelt …

Läs mer »

Intressant stockholmsdiskussion

Även i Stockholm diskuteras vildsinta exploateringar. Idag dök det upp en debattartikel i Svenska Dagbladet som är intressant och som har en del paralleller till våra diskussioner om exploateringar av grönområden. Här uppskattas det inte heller att folk vill värna sin närmiljö. Läs artikeln!    

Läs mer »