Föreningen

Föreningen

Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna Ängelholms oaser är partipolitiskt obunden. Vi samarbetar gärna med alla parter som vill bibehålla Ängelholms gemyt och den unika prägel som Pyttebroområdet har.

Föreningen startades den 14:e juni 2012 i Ängelholm, till stor del på grund av kommunledningens beslut att gå emot folkomröstningen som sagt nej till en väg genom Pyttebroområdet.

För oss handlar det inte bara om demokratiska principer utan framför allt om att bevara de få väldigt vackra grönområdena i staden. Pyttebroområdet är helt enkelt något som vi ska behålla vackert.

Föreningen vill också värna Ängelholms övriga tätortsnära grönområden. Det kommer hela tiden ny forskning som visar hur viktiga grönområden och natur är både för att vi människor ska må bra och för att hela samhället ska fungera. Tiden när natur och grönområden sågs som områden i väntan på exploatering är förbi.

Föreningens organisationsnummer är 802467-5137.