Föreningen

Föreningen

Föreningen Rädda Pyttebroområdet är block och parti-politiskt obunden. Vi samarbetar gärna med alla parter som vill bibehålla Ängelholms gemyt och den unika prägel som Pyttebroområdet har.

Föreningen startades den 14:e juni 2012 i Ängelholm, till stor del på grund av kommunledningens beslut att gå emot folkomröstningens resultat.

För oss handlar det inte bara om demokratiska principer utan framför allt om att bevara de få väldigt vackra grönområdena i staden. Pyttebroområdet är helt enkelt något som vi ska behålla vackert.

Föreningen är en formalisering av ”Nätverket Rädda Pyttebroområdet”. En förening ger oss mer tyngd och är en juridisk person. Det ger oss förhoppningsvis även möjligheten att koordinera engagemanget på ett bra sätt.

Organisationsnummer: 802467-5137

Se även: