Nu finns vi på Instagram!

Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna Ängelholms oaser finns nu på Instagram under namnet radda_pyttebroomradet. Följ oss där! Om du inte har Instagram, men Facebook ska du förhoppningsvis kunna se våra instagraminlägg där. Om tekniken är med oss…

Läs mer »

Våra grönområden är viktiga

Alla har kanske inte hört ordet ekosystemtjänster, men det är ett bra ord för att beskriva varför natur och grönområden är viktiga. Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster vi får från naturens ekosystem. Till exempel att växter renar luft och producerar syre, att bin och andra insekter pollinerar växter så …

Läs mer »