Styrelsen

Styrelsen valdes på årsmötet den 17 mars 2016.

Styrelsen består av:

Ordförande: Karin Stenholm
Vice ordförande: Ulf Inger
Kassör: Per Wiik
Ledamot: Olle Nestenius