Styrelsen

Styrelsen för 2019 valdes på årsmötet den 21 mars 2019.

Styrelsen består av:

Ordförande: Karin Stenholm
Kassör: Per Wiik (suppleant)
Sekreterare: Håkan Schnipper
Ledamöter: John Jensen
 Anders Kronfelt
 Suppleanter:  Li Larsson
 Franciska Uggla