Visar nu

augusti 2018

Val 2018

Var står de olika partierna när det gäller att exploatera grönområden? Tidningen Hallå Ängelholm har frågat hur de ser på Pyttebroområdet. Vi har frågat om några andra grönområden och även hämtat information från Lokaltidningens valenkät. Här är en sammanställning av svaren. Grönt betyder att de inte vill exploatera, rött att …

Läs mer »