Protokoll!

Här kommer äntligen protokollet från årsmötet.

Protokoll årsmöte 2015