Visar nu

april 2014

Geoteknik och flera broar

Nu har kommunen tagit sig samman och låter undersöka de geotekniska förhållandena för Pyttebrons tänkta efterföljare. Läs mer i NST. Kommunen är dessutom sugen på att bygga fler broar över ån. En gång- och cykelbro planeras från Hembygdsparken till Nybroskogen. Även om detta kan du läsa i NST.

Läs mer »